Partnerské články

Detská mozgová obrna a jej špecifikácia

Detská mozgová obrna a jej špecifikácia

Detská mozgová obrna je definovaná ako syndróm chronických a neprogresívnych porúch centrálneho nervového systému. Postihuje predovšetkým centrálny motorický neurón. Detská mozgová obrna predstavuje heterogénnu poruchu, ktorej znaky zahŕňajú poruchu motorických funkcií, patologické zmeny v mozgu a tvorbu deficitov v období intenzívneho rozvoja centrálneho nervového systému. Prečítajte si viac o tejto poruche v našom článku.

Detská mozgová obrna a jej príznaky

Detská mozgová obrna má jednoznačné príznaky, medzi ktoré patrí - poškodenie pohybového aparátu, poruchy svalového tonusu, oneskorenie psychomotorického vývinu, obrny a parézy, poruchy koordinácie pohybov, poruchy držania tela či poruchy rovnováhy. Inými pridruženými príznakmi sú epilepsia, poruchy sania, prehĺtania a žuvania, poruchy videnia alebo poruchy sluchového vnímania. Okrem motorických porúch sa u detí vyskytujú aj poruchy vnímania, poznávania, komunikácie a správania, ako aj sekundárne problémy pohybového aparátu. 

Detská mozgová obrna môže byť výsledkom poškodenia rôznych častí nervového systému a ovplyvňuje fyzické symptómy. Rozlišujú sa rôzne formy mozgovej obrny. Prvou je pyramídová alebo spastická, ktorá vzniká v dôsledku poškodenia centier a mozgových dráh, ktoré riadia motorické aktivity. Druhou formou mozgovej obrny je extrapyramídová, subkortikálna alebo atetotická a treťou je cerebelárna, tzv. ataxická - dochádza k poškodeniu mozočka.

Príčiny vzniku detskej mozgovej obrny

Príčin vzniku detskej mozgovej obrny je niekoľko. Buď ide o detskú mozgovú obrnu vzniknutú v období prenatálnom alebo v období popôrodnom.

Prenatálne príčiny vzniku poruchy sú viaceré. Ide o genetické faktory, ako sú vývojové poruchy, ktoré môžu vyplynúť z vplyvu patogénnych faktorov alebo poškodenie vajíčka, alebo spermie v dôsledku ionizujúceho žiarenia. Ďalej sú to poruchy enzýmov, ako sú problémy s absorpciou kyseliny listovej či bakteriálne a vírusové infekcie. Detská mozgová obrna vzniká aj komplikovaným pôrodom, pri ktorom môže dôjsť k hypoxii alebo nedokrveniu bábätka. Komplikáciou môže byť aj predčasný pôrod, ako aj krvácanie.

Detská mozgová obrna je nezvratný stav, ktorý poškodzuje pohybový aparát. Naša spoločnosť ImpulsFITKa s. r. o. vie aspoň čiastočne pomôcť malým pacientom. Ponúkame neurostimulátor WalkAide, ktorý slúži pre funkčnú elektrickú stimuláciu peroneálného nervu pri centrálnych parézach. Tento unikátny prístroj znižuje námahu, riziko pádov a zvyšuje vytrvalosť pri chôdzi. Je určený pacientom trpiacim zakopávaním a syndrómom „padajúcej špičky“ pri poškodeniach centrálneho nervového systému. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte na nás obrátiť.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?