MEIVIS, s. r. o. - LEJKOVÁ LIBUŠA Mgr. - klinický a dopravný psychológ

Psychológia, klinická Košický kraj

Rožňava, Jasná 26

Popis

Ambulancia klinickej psychológie MEIVIS, s. r. o. vedená pod taktovkou psychologičky Mgr. Libuši Lejkovej poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v oblasti klinickej psychológie a bazálnej terapie pre deti, mládež a dospelých s ohľadom na individualitu pacientov.
Špecializácia v oblasti klinickej psychológie nám umožňuje zaoberať sa prevenciou, diagnostikou a terapiou duševných porúch a porúch správania sa našich pacientov. Psychoterapia je forma psychologickej pomoci. V závislosti od situácie, v ktorej sa osoba nachádza, možno rozlíšiť rôzne ciele, a to liečenie alebo podporu rozvoja. Najčastejšie používanou metódou je rozhovor ako aj využitie psychologických metód a nástrojov. Okrem rozhovorov využívame metódu snímania srdcovej variability pomocou ušného senzora, ktorý odosiela informácie o frekvencii srdca a dýchania do počítača.
Špecializujeme sa na:
• komplexné psychologické vyšetrenia,
• parciálne psychologické vyšetrenia,
• psychologické vyšetrenia na administratívne účely,
• psychologické vyšetrenia pre potreby poisťovne,
• psychologické vyšetrenia pred nástupom do zamestnania,
• psychologické vyšetrenia pred prijatím do výchovno-vzdelávacieho ústavu,
• vyšetrenia na posúdenie psychickej spôsobilosti pre zbrojný pas,
• vyšetrenia na posúdenie psychickej spôsobilosti pre pracovníkov SBS,
• posúdenie psychickej spôsobilosti vodičov viesť motorové vozidlo,
• odborné poradenstvo pre vodičov,
• rodinné a individuálne terapie vzťahovej väzby,
• psychotesty pre vodičov.
V našej ambulancii klinickej psychológie MEIVIS, s. r. o. sa môžu pacienti tešiť nielen na odbornosť, ale aj na príjemné prostredie. Poskytneme starostlivosť a poradenstvo všetkým pacientom aj mimo verejného zdravotného poistenia a bez doporučenia lekára. Pracujeme diskrétne a ochotne pomôžeme s prekonávaním problémov, pri ktorých cítite potrebu obrátiť sa na psychológa či s absolvovaním psychologických vyšetrení nevyhnutných pre ďalšiu činnosť v špecifických oblastiach.
Neváhajte sa na nás obrátiť, spoločne nájdeme cestu. Stačí, keď nás budete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?